Tygmärken. Västra Götaland. Armén. S2.


Göta signalregemente.

 

Göta signalbataljon.

 

Göta signalkår.

 

1.kompaniet. (Samma märke bars av förbandsledningen).

 

2.kompaniet.

 

3.kompaniet.

 

4.kompaniet.

 

8.kompaniet.

 

Feltillverkat. S2 och K3 blandades ihop vid tillverkningen.

 

Bars på idrottsoveraller mm. Galonmärke.

 

Kamratföreningen.

http://www.uniformsdetaljer.com/