Tygmärken Västernorrland. Armén. Trängen. T3.


Norrlands trängregemente T3. 198*-1994.

 

Norrlands trängkår T3. 1994. Feltillverkning. Norrlands trängkår T3. 1994-2000.

 

Motorman.

 

Kungliga norrlands trängregemente T3.

 

Norrlands trängregemente T3.

 

Norrlands trängkår T3.

 

Skytteföreningen.

http://www.uniformsdetaljer.com/