Tygmärken Värmland.


Värmlandsgruppen & hemvärnet i Värmland. (Samma som Värmlands regemente I2/Fo52).

 

19.hemvärnsbataljon.

 

191. & 192.insatskompani.

 

Stab- & trossplutonen ur 191.insatskompani.

 

194.insatspluton.

 

Fryksände hemvärnskompani.

 

Rottna hemvärnskompani.

 

 

 

 

Märket saknas tyvärr i min samling!

 

 

 

Östmarks hemvärnskompani.

 

Postens driftvärn Karlstad.

 

Karlstads teleområdes driftvärn.

 

Driftvärnet vid Karolinen i Karlstad.

http://www.uniformsdetaljer.com/