Tygmärken - Utlandsstyrkan

SWEDRELIEF


Svenska specialenheten för katastrofhjälp.       1997 överförd till Räddningsverket.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/