Tygmärken - Utlandsstyrkan

Gaza & Sinai

UNEF - United Nations Emergency Force

UNEF II - United Nations Emergency Force 2


De första bataljonerna kallades enbart för Bataljon 1-9.

G står för Gaza där användes udda nummer 11G-31G.

R står för Rafah, där användes endast 1R-2R.

 

Märken saknas tyvärr i min samling!

 

Bataljon 1-9.

 

 

Märken saknas tyvärr i min samling!

 

11G-31G.

 

 

Märken saknas tyvärr i min samling!

 

1R-2R.

 


UNEF II - M står för Mellanöstern där användes jämna nummer 50M-74M. Första bataljonen var 50C från Cypern som precis höll på att bli avlösta och således blev 50M med kort varsel. Sista bataljonen kallades även 74ME eller 74E där E står för Egypten.

 

Märken saknas tyvärr i min samling!

 

50M-74M.

 

Multinationella observatörsstyrkan.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/