Tygmärken - Utlandsstyrkan

Bosnien

UNPROFOR - United Nations Protection Force


NORDBAT2. Nordiska bataljonen ur UNPROFOR. 1993-1995.

 

Bosnia-Herzegovinia Command. 1993-1995.

 


BA kommer av engelskans Bosnia som på svenska heter Bosnien.

BA01. 1993-1994. Stabskompani.

7.pansarskyttekompani. 9.pansarskyttekompani.

 

BA02. 1994. (Pionjärpluton).

 

BA03. 1994-1995. (Stab- & trosspluton) Maskinpluton. 8.pansarskyttekompani. 3.pansarskyttepluton ur 8.kompaniet.

 

BA04. 1995. Stab- & sambandspluton. Pansartrosskompani. 8.pansarskyttekompani.

Maskinpluton. PX-märke.

 

BA05. 1995-1996. (Underhållskompani). 7.pansarskyttekompani. 3.pansarskyttepluton ur 8.kompaniet.

 

SWEBAT. 1995.                                    När BA05 skulle införlivas i IFOR var detta märke tänkt att bäras i stället för NORDBAT2-bågen.                                 Efter beslut inom NATO all all personal skulle bära IFOR-märket så bars en variant av NATOS IFOR-märke och SWEBAT bars på väskor mm efter försäljning på PX då det redan var tillverkat och delvis utdelat.

 


Märken jag inte kunnat knyta till någon speciell missionsomgång. Information mottages tacksamt!

Sjukvårdsenheten.

 

Nordbat 2.

 

Nordbat 2.

 

Nordbat 2.

 

Väskmärke.

 

Bevakningen på Tuzla air base.

 

Väskmärke för Operation deny fly Bosnia 1993-1995.

 

http://www.uniformsdetaljer.com/