Tygmärken - Utlandsstyrkan

Libyen

OUP - Operation Unified Protector


FL står för Flyginsats Libyen.

Operation Karakal var den svenska benämningen på insatsen.

FL01/FL02. 2011.

 

FL01/FL02. 2011-2012. Stridsflygledning.

 

FL01. 2011. Nordiska fotogruppen.

 

FL01. 2011. FL02. 2011.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/