Tygmärken - Utlandsstyrkan

Libanon

UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon


ML står för Mellanöstern - Libanon. 68ML är den första enheten i Libanon 1978, den togs ur Sinai-kontignenten (M) och benämndes i efterhand som 68ML.

L står således för Libanon och L01-L22 var sjukhuskompanier. L91 och jämna nummer L92-L118 var underhållsbataljoner.

L01-L22. 1980-1991. Sjukvårdskompaniet.

 

Force Mobile Reserve.

 

Räddningstjänsten.

 

L108, L110, L112, L114, L116 & L118. 1991-1994. Ingenjörkompaniet i Jwayya.

LB är en nyare förkortning för Libanon och var en ammunitionsröjningspluton.

LB01. 2000.

ML är en benämning för Marin insats Libanon under UNIFIL MAROPS (United Nations Interim Force in Lebanon - Marine Operations).

ML01/ML02. 2006-2007.

 

IKS. Snabbinsatsstyrka korvett.

http://www.uniformsdetaljer.com/