Tygmärken - Utlandsstyrkan

Kosovo

KFOR - Kosovo Force


Kosovo force. Kosovo force. Från 2007.

 

Kosovo force. 1999-2007.

 


KS kommer från namnet Kosovo.

KS01. 1999-2000. (Stab- & räddningskompani). Underhållspluton. Ingenjörkompani.

1.mekaniserade skyttekompani. 1.skyttekompaniets 3.pluton. 2.mekaniserade skyttekompani.

 

KS02. 2000. Stabs- & räddningspluton. Logistikkompani. Underhållspluton.

 

KS03. 2000-2001. (Stab- & trosskompani). Muddy Mess hette mässen på camp Victoria. 1.mekaniserade skyttekompani.

2.mekaniserade skyttekompani. 2.skyttekompaniets 2.pluton. 2.skyttekompaniets 3.pluton.

 

KS04. 2001. 2.mekaniserade skyttekompani. 2.skyttekompaniets 2.pluton. 3.mekaniserade skyttekompani.

Transportpluton. Stabs- & trosskompaniet. Stabs- & trosskompaniet. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria. Väskmärke.

 

 

KS05. 2001-2002.   Stabskompani. 1.mekaniserade skyttekompani.

 

 

2.mekaniserade skyttekompani. 2.skyttekompaniets 2.pluton. Granatkastarpluton. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

 

KS06. 2002. Stab- & trosskompani. 1.skyttekompaniets underhållspluton.

1.mekaniserade skyttekompani. 1.skyttekompaniets ?.pluton. 1.skyttekompaniets 4.pluton. 2.mekaniserade skyttekompani.

3.mekaniserade skyttekompani. 3.skyttekompaniets stab- & trosspluton. 3.skyttekompaniets framskjutna ledningsplats. 3.skyttekompaniets skytte- & granatkastarpluton.

Vakt- & eskortpluton. All arms search team.

Muddy Mess hette mässen på camp Victoria. Framskjuten underhållsenhet.                                                  (Baserade i Skopje i Makedonien på norska basen Banski Rid).

 

KS07. 2002-2003. 2.mekaniserade skyttekompani. 2.skyttekompaniets 2.pluton. 2.skyttekompaniets 4.pluton.

3.mekaniserade skyttekompani. 3.skyttekompaniets stab- & trosspluton.

Säkerhetspluton. Camp Thule. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

 

KS08. 2003.      Stab- & trosskompani. Multinationellt transportkompani.

1.mekaniserade skyttekompani. 1.mekaniserade skyttepluton. 3.mekaniserade skyttepluton. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

 

KS09. 2003-2004. KS09. Camp Victoria. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

Ledningspluton. 1.mekaniserade skyttekompani. Signalspaningsenhet.

 

KS10. 2004.                                    (Räddningspluton). Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

 

KS11. 2004-2005. Mekaniserat skyttekompani. Tungvapenskytt. All Arms Search Team. (Vapensökpluton).

 

KS12. 2005.                                    (Logistikpluton). Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

 

KS13. 2005-2006. Underhållspluton. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria. Feltillverkad, se "M" i Muddy.

 

KS14. 2006-2007. 2.mekaniserade skyttekompani.

2.skyttekompaniets 2.pluton. 2.skyttekompaniets 2.pluton. All Arms Search Team. (Vapensökpluton = 2.skyttekompaniets 5.pluton.).

 

KS15. 2007. KS15.

 

KS16. 2007-2008. Vakt- och eskortpluton. Räddningspluton.

 

KS17. 2008. (Systemenhet).

 

KS18. 2008-2009. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

KS19. 2009.

 

KS20. 2009-2010. (2.kompani).

 

KS21. 2010. Muddy Mess hette mässen på camp Victoria.

 

KS22. 2010-2011.                                 (Muddy Mess hette mässen på camp Victoria).

 

KS23. 2011.

 

KS24. 2011-2012.

 

 

Märken saknas i min samling!

 
KS25. 2012.

 

 

Märken saknas i min samling!

 
KS26. 2012-2013.

 

 

Märken saknas i min samling!

 
KS27. 2013.

 


Flygenheter.

SHU Swedish Helikopter Unit (SWE heli unit). KS14/KS15. 2006-2007.                                                 HKP9A. Övervakning, transport & CASEVAC (okvalificerade sjukvårdstransporter).                        

 


Märken jag inte kunnat knyta till någon speciell missionsomgång. Information mottages tacksamt!

 

Svenska nationella underrättelseenheten. Svenska nationella underrättelseenheten.

 

Svenska underrättelseenheten.

 

Signalspaning/televapengruppen i Kosovo.

 

10.kompaniet. Vilken mission?

 

Samverkansteam.

 

Systemkontrollenheten.

 

Militärpolisenheten.

 

Svenska bataljonen.

 

Camp Victoria.

 

Camp Gripen.

 

Väskmärke.

 

Väskmärke. Väskmärke.

 

Multi National Brigade South.

http://www.uniformsdetaljer.com/