Tygmärken - Utlandsstyrkan

Afghanistan

ISAF - International Security Assistance Force

RSM - Resolute Support Mission


International security assistance force.

 

International security assistance force.

 

International security assistance force.

 

International security assistance force. (Bars på keps).

 

Resolute Support Mission. Från december 2014.

 


FS kommer från förkortningen FOSAF av namnet Follow-on Security Assistance Force vilket ISAF var tänkt att heta från början.

Jag har idag inga märken från FS01-FS07 mer än de bågar för CIMIC (Civil Military Cooperation) som bars under en kort tid. Jag är osäker på om de svenska underrättelseenheter som verkade i Afghanistan tog fram några tygmärken över huvud taget.

 

CIMIC. Bars fram till 2004.

 

FS08. 2004-2005.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FS09. 2005.

 

FS10/FS11. 2005-2006. (Transportpluton).

 

FS11. 2006. Transportpluton. Mobile observation team. Underhållspluton.

 

 

Light electronic warfare team.                   (Lätt telekrigsenhet.) Explosive ordnance disposal. (Ammunitionsröjare.) Kustjägare. Jägare K3 ovan och K4 nedan.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FS12. 2006-2007.

 

FS13. 2007. Stab- & trosskompaniet. Military Observer Team.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FS14. 2007-2008.

 

FS15. 2008. 2.insatsstyrkan.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FS16. 2008-2009.

 

FS17. 2009. (Sjukvårdspluton).

 

FS18. 2009-2010. (Stabskompani). Provincial office Sheberghan.

 

FS19. 2010. (Sjukvårdspluton).

 

FS20. 2010-2011. Sammansatta utbildningsgruppen.

 

FS21. 2011. (Sjukvårdspluton). Sjukvårdsplutonens mobila enhet.

 

Taktiska psyopsteamet. (International Crime Investigation Team Detachment Alpha). Militärpolis.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FS22. 2011-2012.

 

FS23. 2012.                                    (Wilska pansarskyttekompani).

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FS24. 2012-2013.

 

FS25. 2013.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FS26. 2013-2014.
FS27. 2014.
FS28. 2014-2015.
FS29. 2015.
FS30. 2015-2016.
FS31. 2016.
FS32. 2016-2017.
FS33. 2017.

 


Flygenheter.

SAE C-130.
(Swedish air element TP84 Hercules).
Camp Gustaf kallades den del av camp Marmal som inhyste SAE C-130.
SAE C-130.                                                           (Swedish air element TP84 Hercules). SAE ISAF. Transportflygenheten i Termez.

 

SAE01. 2009.
MOVCON. (Transportenheten).
SAE02. 2010.
MOVCON. (Transportenheten).

 

ISAF. Flygplatsenheten i Kabul (KAIA).

 

SAE ISAF UH-60 MEDEVAC. 2013-2014. (Swedish air element ISAF medical evacuation). HKP16 Black Hawk.

 

 

Märken saknas i min samling!

 

FU01/FU02. 2004-2005.     Flygplatsenheten i Uzbekistan.

 


Märken jag inte kunnat knyta till någon speciell missionsomgång. Information mottages tacksamt!

OMLT. Operation Mentoring Liasion Team.

 

Joint terminal attack controller.

 

Tactical air control party.

 

Jägare. Lokal tillverkning.

 

ISR-kompaniet.                                  (Intelligence, Surveillansce & Reconnosanse).

 

Specialförbandsledningen.

 

Task Force 82.

 

1.skytteplutonen.

 

Namnskylt från ISAF.

 

Nationsmärke för keps. (2011).

 

Fanjunkare.

 

Multinationella IED-undersökningsenheten.

 

Nato Traning Mission Afghanistan.

 

Multinationella ingenjörsenheten vid Kabul International Airport.

 

Multinationella staben, ingenjörer.

 

Operation Enduring Freedom.

 

Bars av svensk militär personal som även var en del av OSMTH under ett biståndsinitiativ i Afghanistan.

 

http://www.uniformsdetaljer.com/