Tygmärken - Utlandsstyrkan

Balkan


SFOR - Sjukvårdskompani i Doboj med benämningen SM.

Märken saknas i min samling!

SM11/SM12. 1999. SM13. 1999-2000.

 


SFOR - Stabspersonal i Doboj & Sarajevo. DB kommer av ortsnamnet Doboj.

 

Märken saknas i min samling!

 

DB02 till DB09. 1996-2000.                   (Start 1995, i efterhand benämnd DB01).

 

DB10 till DB18. 2000-2003. Nordisk-Polska brigaden.

 


SFOR - Logistikenhet i Pecs i Ungern. PE kommer av ortsnamnet Pecs.

 

Märken saknas i min samling!

 

PE02 till DB09. 1996-2000.

 


EUFOR - European Union Force in Bosnia, Operation Althea.

Övervaknings- & underhållspersonal i Tuzla och delvis Sarajevo. EB kommer av Eufor Bosnia.

EB01 till EB07. 2004-2008.                  (Liasion and observation team). Multinational task force north.

 


UNPROFOR - United Nations Protection Force. Senare UNCRO - United Nations Confidence Restoration in Croatia.

Stabspersonal i Kroatien. (JK01 först i Sarajevo, sedan i Kroatien).

JK står för Jugoslavien - Kroatien.

JK01 till JK08 var aktiva mellan 1992-1996.

JK07. 1995. JK08. 1996.

 


UNPROFOR - United Nations Protection Force. Senare UNPREDEP - United Nations Preventive Deployment Force.

MA står för Makedonien.

MA01 till MA06. 1993-1995.

 

NORDBAT1. MA07-MA13. 1995-1999. MA07-MA13. 1995-1999. MA12. 1998-1999.

 

http://www.uniformsdetaljer.com/