Tygmärken. Uppsala & Västmanland. Flygvapnet.

 

Västmanlands flygflottilj F1 (Uppdaterat 2014-12-30)

Upplands flygflottilj F16/SeM & Flygkommando mitt FKM (Uppdaterat 2017-02-19)

Flygvapnets krigshögskola F20 & Luftstridsskolan LSS (Uppdaterat 2017-02-19)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/