Tygmärken. Uppsala & Västmanland. Armén. S1 & LedR.


Upplands regemente S1.

 

Upplands regemente S1.

 

Upplands regemente S1.

 

Ledningsregementet LedR.

 

Ledningsregementet LedR.

 

Ledningsregementet LedR.

 

Bataljonsledningen.

 

Första kompaniet. Lifkompaniet.

 

2.kompaniet. Rasbo kompani. Det högra märket är feltillverkat!

 

3.kompaniet. Olands kompani.

 

4.kompaniet. Upsala kompani.

 

5.kompaniet. Hundra härad kompani.

 

6.kompaniet. Sigtuna kompani

 

7.kompaniet. Hagunda kompani.

 

8.kompaniet. Enköping kompani.

 

Sambandsofficer. Sambandsofficer. Sambandsinstruktör.

 

Instruktör Telesystem 9000.

Driftledare Telesystem 9000.

 

AOC Viking roost.

 

Televapenkompani syd. Televapenkompani norr. Televapenkompani mitt.

 

Televapenkompani. (Grundutbildningskompani).

 

Televapenkompaniet.

 

Telekrigutbildning. Telekrigutbildning.

 

Telekrigbataljonen.

 

Telekrigsenheten Afghanistan.       (LEWT=Light Electronic Warfare Team).

 

Sambandsförstärkningsenheten ur NBG08.

 

10.psyopsförbandet

 

PSYOPS-förbandet (utbildningstecken).                    (Afghanistan 2011).

 

Combat camera.

 

Combat camera.

 

11.ledningsplatsbataljon.

 

12.sambandsbataljon.

 

13.telekrigsbataljon.

 

41.markteleunderhållsbataljonen. 161.markteleunderhållsbataljonen.

 

401.militärområdessambandsbataljonen.

 

Militärområdesradiolänkkompani.

 

Combined joint staff exercise 2012.

 

Viking 2014.

 

Närskyddsplutonen.

 

Förtroendevald.

 

Bars på jackor & väskor.

http://www.uniformsdetaljer.com/