Tygmärken. Uppsala & Västmanland. Armén.

 

 

Ledningsregementet / Upplands regemente S1 (Uppdaterat 2017-06-30)

Upplands- & Västmanlandsgruppen med hemvärn & frivilligorg. (Uppdaterat 2015-12-27)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/