Tygmärken. Stockholm. Flygvapnet. F18.


Sambandsflygenheten vid Södertörns flygflottilj F18. Hjälmdekal.

http://www.uniformsdetaljer.com/