Tygmärken Stockholm. Armén. P1.


Göta livgarde P1. Officerskåren.

 

Göta livgarde. Kamratföreningen.

http://www.uniformsdetaljer.com/