Tygmärken Stockholm. Armén. Ingenjörtrupperna.


Svea ingenjörregemente Ing1. Svea ingenjörregemente Ing1. Klisterdekaler för uniform.

 

Svea ingenjörregemente Ing1.

 

Befäl. Klisterdekal för uniform. Depå. Klisterdekal för uniform. Däcksbro 200. Klisterdekal för uniform.

 

Förbindelse. Klisterdekal för uniform. Ingenjör. Klisterdekal för uniform. Maskin. Klisterdekal för uniform.

 

Minor. Klisterdekal för uniform. Stab. Klisterdekal för uniform.

 

 

Nedan är klisterdekaler för uniform vilka klistrades på dekalen för regementet, se högst upp på sidan.

 

Bataljonsledningen.

 

1.kompaniet.

Allingenjör. Kvartermästare. Kokgrupp.

Sambandsgrupp. Stabsgrupp. Rekognoseringsgrupp.

 

2.kompaniet.

Däcksbro 200. Däcksbro 200.

 

3.kompaniet.

Materielingenjör.

Depåingenjör.

Motoringenjör.

 

4.kompaniet.

Allingenjör. Rekognoseringsgrupp. Kokgrupp.

Sambandsgrupp. Materielingenjör. Motoringenjör.

 

5.kompaniet.

Allingenjör. Rekognoseringsgrupp. Kokgrupp. Sjukvårdsgrupp.

Sambandsgrupp. Materielingenjör. Motoringenjör.

 

6.kompanet.

Allingenjör. Rekognoseringsgrupp. Kokgrupp. Motorskötaringenjör.

Sambandsgrupp. Materielingenjör. Motoringenjör.

 

7.kompanet.

Allingenjör. Rekognoseringsgrupp. Materielingenjör. Kokgrupp.

Sambandsgrupp. Maskiningenjör. Motoringenjör. Motorskötaringenjör.

 

5.kompaniet.

 

4.brigadingenjörsbataljonen.

 

41.förbindelsebataljonen.

 

Tung bro bataljon.

 

Flytbro. Fast bro.

Bevakning. Tross.

 

Idrottsföreningen.

 

Officerskåren.

 

Kamratföreningen.

 

B-styrka.

 

B-styrka. (I samarbete med I1).

 

Nostalgimärke framtaget inför en återträff.

http://www.uniformsdetaljer.com/