Tygmärken Uppvisningsgrupperna med diverse civil-militära uppvisningsorganisationer.


Uppvisningsgrupperna.

 

Arméns fältbageri. (Bageriuppvisningar).

 

Arméns lejon. (Motorcykeluppvisningar).

 

The flying carpet. (Helikopteruppvisningar).

 

Arméns vingar. (Helikopteruppvisningar).

 

Team 60. (Flyguppvisningar med SK60).

 

Breitling team Gripen. (Planerad uppvisningsgrupp men JAS39, ej förverkligad men tygmärke togs fram inom projektgruppen).

 

Kungliga Svea livgardes musketerar corps.(Uppvisningsexercis efter 1846-års reglemente).

 

Kronobergarnas drillcorps. (Uppvisningar som marscherande blåsmusikkår).

 

The pipes & drums of the 1st royal engineers. (Uppvisningar som säckpipemusikband).

 

The thistle pipe band.                        (Uppvisningar som säckpipemusikband).

 

Jämtlands fältartilleri. (Artilleriuppvisningar, 1700-, 1800- och 1900-tal). Provmärke, ej godkänt.

 

Gästrike militärhistoriska förening. (Uppvisningar som infanteri i 1700- & 1900-tal).             Märket, som används av föreningen under "kalla kriget"-uppvisningar är en kopia av I14:s märke med skillnaden att det är skrivet "kopia" på baksidan med vattenfast tusch.

 

Smålands husarer.                                                 (Uppvisningar som ridande i 1800-talsutförande).

 

http://www.uniformsdetaljer.com/