Tygmärken Underrättelse och säkerhetstjänst.


Underrättelse- och säkerhetscentrum.

 

Underrättelse- och säkerhetscentrum.

 

Underrättelseskolan. Underrättelseskolan. Underrättelseskolan.

 

Tolkskolan. Tolkskolan.

 

Arméns underrättelseassistenter. Arméns underrättelseassistenter.

 

Flygvapnets underrättelseskola.

 

Underrättelseutbildning.

 

Underrättelseutbildning.

 

Förhörsledare.

 

Militärtolk.

 

Utlandsstyrkorna.

Swedish national intelligence center. Svenska nationella underrättelseenheten.

 

Internt tecken för SWENIC.

http://www.uniformsdetaljer.com/