Tygmärken Överlevnad.


Försvarsmaktens överlevnadsskola.

 

Utbildningstecken instruktör.

 

Utbildningstecken instruktör. Utbildningstecken instruktör.

 

Tilläggsutbildningstecken för handledare.

 

Utbildningstecken för Försvarsmakten.

 

Tilläggsutbildningstecken för Vinterutbildning.

 

Tilläggsutbildningstecken för Marinutbildning.

 

Tilläggsutbildningstecken för Combat Search and rescue.

 

Tilläggsutbildningstecken för Survival, Escape, Resistance and Eviasion delkurs A. Tilläggsutbildningstecken för Survival, Escape, Resistance and Eviasion delkurs B. Tilläggsutbildningstecken för Survival, Escape, Resistance and Eviasion delkurs C.

 

Utbildningstecken för Armén.

 

Utbildningstecken för Flygvapnet.

 

Utbildningstecken för Marinen.

 

Utbildningstecken för skog.

 

Flygmedicinsk överlevnadsutbildning.

http://www.uniformsdetaljer.com/