Tygmärken Försvarsmusiken.

               FöMus, FöMusC, AMP, AMK, FTK, TRK, LDK, LDMK, NMP, AMN & Marinens musikkår.


Försvarsmusiken. FöMus.

 

Försvarsmusikcentrum. FöMusC.

 

Arméns musikpluton. AMP. Arméns musikpluton. AMP. Arméns musikpluton. AMP.

 

Arméns musikkår. AMK.

 

Arméns musikkår. AMK.

 

Försvarsmusiken.

 

Försvarets trumkår. FTK.

 

Arméns trumkår. TRK.

 

Livgardets trumkår. (Livgardets fältpiparkår).

 

Utbildningsnivå 1. Utbildningsnivå 2. Utbildningsnivå 3.
Utbildningstecknen ovan är för Livgardets trumkår (Livgardets fältpiparkår) och delas ut efter "uppspelning" av en fastställd repertoar inför en musikalisk ledare.

 

Livgardets dragontrumpetarkår. LDK.

Livgardets dragontrumpetarkår. LDK.

 

Livgardets dragonmusikkår. LDMK.

 

Livgardets dragonmusikkår. LDMK.

 

Arméns musikpluton norrland. NMP. Arméns musikkår norrland. AMN.

 

Kalfaktor. (FöMusC). Kalfaktor. (AMN).

 

Kamratföreningen. (AMN)

 

Swedish Arctic Tattoo.      Musikarrangemang i Boden. (AMN).

 

Marinens musikkår.

 

Uppvisningsgrupp säckpipsblåsare. Uppvisningsgrupp säckpipsblåsare.

http://www.uniformsdetaljer.com/