Tygmärken MHS, MHS Ö, MHS K, MHS H.


Militärhögskolan. MHS.

 

Militärhögskolan. MHS.

 

Kursmärke för kurs 205.

 

Kursmärken för kurs 217.

 

Kursmärke för elever från de baltiska länderna.

 

Kadett. MHS. Kadett. MHS.

 

Kadett. MHS. Kadett. MHS.

 


Militärhögskolan Östersund. MHS Ö.

 

Kursmärke för 2000-2001 avdelning 3.

 

Kursmärke för 2000-2002 avdelning 4.

 


Militärhögskolan. MHS. Militärhögskolan. MHS.

 

Militärhögskolan Karlberg. MHS K.

 

Militärhögskolan Karlberg. MHS K. 2010-.

 

Armélinjen vid Militärhögskolan.

 


Militärhögskolan Halmstad. MHS H.

 

Militärhögskolan Halmstad. MHS H. 2010-.

 

Kursmärke för reservofficerskursen.

 

Kursmärke för kursen 2009-2010.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/