Tygmärken HundS, FHTC & FHTE/SAFDIC.


Försvarets hundskola. Försvarets hundskola. Försvarets hundskola. Försvarets hundskola.

 

Försvarets hundtjänstcentrum.

 

Försvarets hundtjänstenhet. (Swedish Armed Forces Dog Instruction Centre).

 

Försvarets hundtjänstenhet. (Swedish Armed Forces Dog Instruction Centre).

http://www.uniformsdetaljer.com/