Tygmärken FMV, FOA & FOI.


Försvarets materielverk.

 

Försvarets materielverk.

 

(FMV-A:FS) Försvarets materielverks huvudavdelning för armémateriel, fordonsavdelningen, stridsfordonsbyrån. (/FÖS) Försöksstation. Dvs det som i dagligt tal kallas "FÖS i Skövde".

 

Försvarets materielverks huvudavdelning för armémateriel, eldledningssektionen vid artilleribyrån. (Det borde nog stå FMV-A:VAE för att vara korrekt).

 

Försvarets materielverk Karlstad.

 

Luftvärnssystemet HAWK 50år i Sverige. (Robotsystem 77 och 97).

 


Totalförsvarets forskningsinstitut.

 

Försvarets forskningsanstalt. Försvarets forskningsanstalt avdelning 4.                                  (4 = Avdelningen för atomfysik- och atomvapen).

 


Bofors provningsområde Karlskoga.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/