Tygmärken. Skåne. Armén. Lv4.


Skånska luftvärnskåren Lv4. Bars 1996. Skånska luftvärnskåren Lv4. Bars 1996-1998.

 

Skånska luftvärnsregementet Lv4.           Bars 1984-1996.

 

Skånska luftvärnsregementet Lv4.            Bars 1981-1982.

 

Bataljonsledningen.                                 Bars 1982-1984.

 

1.kompaniet. Bars 1984-1996.

 

1.kompaniet robot 70. Bars 1981-1982.

 

2.kompaniet. Bars 1984-1996.

 

2.kompaniets beredskapspluton.

 

2.kompaniet. Robot 77. Bars 1982-1984.

 

3.kompaniet. Bars 1984-1996.

 

3.kompaniet. Skolkompani. Bars 1982-1984.

 

4.kompaniet. Bars 1984-1996.

 

4.kompaniet. Stabskompani robot 77.   Bars 1982-1984.

 

5.kompaniet. Bars 1984-1996.

 

5.kompaniet. Bars 1981-1982.

 

6.kompaniet. Bars 1984-1996.

 

6.kompaniet. Robot 70. Bars 1982-1984.

 

7.kompaniet. Bars 1984-1996.

 

7.kompaniet. Depåkomp. Bars 1981-1982.

 

9.kompaniet.

 

Kvartermästarskolan. Det högra märket är feltillverkat.

 

Kvartermästare. Transportbefäl.

 

2.luftvärnsbataljonen.

 

27.luftvärnsbataljonen. 27.luftvärnsbataljonen.

 

33.luftvärnsbataljonen. Bars 1979.

 

Luftvärn vid Flygvapnets Bas90-system.

 

Idrottsföreningen.

http://www.uniformsdetaljer.com/