Tygmärken Örebro. Armén. Infanteriet.

Örebrogruppen med hemvärnet & frivilligorganisationer.


Örebro- & Värmlandsgruppen. (Samma som Livregementets grenadjärer I3).

 

Örebro- & Värmlandsgruppen.

 

19.hemvärnsbataljon. 20.hemvärnsbataljon.

 

Hemvärnets beredskapspluton. Hemvärnets beredskapspluton.

 

Hemvärnets stridsgrupper Bergslags-, Möckeln-, Tiveden- & Örebrogruppen.

 

Glanshammar hemvärn.

 

Sannaheds hemvärn.

 

Karlskoga-Degerfors hemvärn.

 

Bergslagsbataljon.

 

Bergslagsbataljonen. Bataljonstaben. Bergslagsbataljonen. Möckelns kompani. Bergslagsbataljonen. Västra kompaniet. Bergslagsbataljonen. Östra kompaniet.

 

Driftvärnet vid Nora kommunföretag AB.

 

Örebro teleområdes driftvärn.

http://www.uniformsdetaljer.com/