Tygmärken Norrbotten. Armén. Signaltrupperna.


S3 med signalbataljonen ur I19.

Norrlands signalbataljon S3. Bars 1981-87.

 

Norrlands signalregemente S3. Bars 1987-94.

 

Norrlands signalkår S3. Bars 1994-2000. Norrlands signalkår S3. Bars 1994-2000.

 

Norrlands signalbataljon ur I19. Bars 2000-2005.

 

Sambandsbataljoner.

2.fördelningsstabsbataljonen. Bars från 1995.

 

12.fördelningsstabsbataljonen.

 

3.fördelningsstabsbataljonen. Bars under en KFÖ 1981-82. Tryckt på galon.

 

6.fördelningsstabsbataljonen.

 

63.försvarsområdesstabsbataljonen. Bars från 1994.

 

201.militärområdessambandsbataljonen. Provmärke. 201.militärområdessambandsbataljonen. Bars 1987-94. 201.militärområdessambandsbataljonen. Bars från 1996.

 

601.militärområdessambandsbataljonen. Det vänstra bars 1989-94, det i mitten och det högra mellan 1994-99.

 

Diverse.

Signalkadettskolan övre norrland vid S3.

 

Närskyddsplutonen.

 

Jackmärke. Jackmärken.

 

Skytte- och idrottsföreningen.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/