Tygmärken Norrbotten. Armén. Kavalleriet.


Norrlands kavalleriregemente K4. (Galonmärke för uniform). Norrlands kavalleriregemente K4. Bars från 1982. Norrlands kavalleriregemente K4. Vävd variant. Norrlands kavalleriregemente K4. Broderad variant.
Gemensamt för ovanstående märken är att de endast sporadiskt har förekommit på uniform och då främst hos förbandsledningen.

 

Utbildningsbåge. Bars från 1985. Utbildningsbåge. Tillverkad för ökenuniformen. Bars från 2006. Utbildningsbåge.

 

Utbildningsbåge för insatssoldat.

 

Spaningsplutonstab. (Mer info önskas).

 

Underrättelsepluton. (Mer info önskas).

 

Livskvadronen.

 

Livskvadronen, Bataljonstabs-plutonen, Insatsplutonen, Telegrafi-plutonen, Eldledningsplutonen och Depåplutonen.

 

 

2.skvadronen. 21.jägarplutonen. 22.jägarplutonen. 23.jägarplutonen. 24.jägarplutonen. 20.stab och trossplutonen. 24.norrlandsjägargranatkastarplutonen. 21.norrlandsjägarplutonen. 22.norrlandsjägarplutonen. 23.norrlandsjägarplutonen. 2.skvadronens KB-elever.

 

3.skvadronen. 30.stab och trossplutonen. 34.norrlandsjägargranatkastarplutonen. 33.norrlandsjägarunderättelseplutonen. 31.norrlandsjägarplutonen. 32.norrlandsjägarplutonen. 33.norrlandsjägarplutonen.

 

4.skvadronen. 40.jägarplutonen. 41.jägarplutonen. 42.jägarplutonen. 43.jägarplutonen. 44.jägarplutonen. 40.stab och trossplutonen. 44.norrlandsjägargranatkastarplutonen. 43.norrlandsjägarspaningsplutonen. 41.norrlandsjägarplutonen. 42.norrlandsjägarplutonen. 43.norrlandsjägarplutonen.

 

63.norrlandsjägarbataljonen. Bars 1991-1992. (Nedan på samiska texten för vägvisare).

 

65.norrlandsjägarbataljonen.

 

193.jägarbataljon. 193.jägarbataljon. (Bars över I19:s märke).

 

Helikopterkoordinator.

 

31.jägarpluton.

 

Prickskytt PSG90. (Formeln i mitten påminner om att: Avståndet är lika med Målets bredd/höjd delat med antalet Streck i kikarsiktet).

 

Telegrafipluton.

 

Utbildningstecken för överlevnadsutbildning.

 

Granatkastarpluton. Granatkastarpluton.

 

Skytte- och idrottsföreningen. Skytte- och idrottsföreningen.

 

Officerskåren.

 

Kamratföreningen.

 

Väsk- /jackmärke.

 

Väsk- /jackmärke.

 

Väsk- /jackmärke. Väsk- /jackmärke.

 

Väsk- /jackmärke.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/