Tygmärken Norrbotten. Armén. Infanteriet och Pansartrupperna.


Norrbottens regemente I19. 198*-1995.

 

Norrbottens regemente I19. 1995-2000.

 

Norrbottens regemente I19. 2000-2010.

 

Norrbottens regemente I19.

 

Norrbottens regemente I19. 2011-Idag.

 

Norrlands artilleribataljon ur I19. 2000-2005. Norrlands signalbataljon ur I19. 2000-2005. Norrlands luftvärnsbataljon ur I19. 2000-2005.

 

Norrlands ingenjörbataljon ur I19. 2000-2005. Ingenjörkompaniet ur I19:s pansarbataljon.

 

 

Norrbottens regemente I19/P5.

 

Norrbottens pansarbataljon P5. Väskmärke. Norrbottens pansarbataljon P5. 1992. Jubileumsmärke för väskor och jackor.

 

Norrbottens pansarbataljon P5.

 

Norrbottens pansarbataljon P5. 1985-1994.

 

Norrbottens pansarbataljon ur I19. 2000-2011.

 

Norrlandsbrigaden NB19.

 

Brigadstaben MekB19.

 

Norrbottensbrigaden MekB19. 1995-2000.

 

Norrbottensbrigaden MekB19. 200*-2011.

 

Livkompaniet MekB19. Mekaniserade kompaniet MekB19.

 

Garnisonskompaniet MekB19. 1.stridsvagnskompaniet MekB19.

 

1.norrlandsmekaniserade stridsvagnskompaniet MekB19. 1.norrlandstrosskompaniet MekB19. 2.norrlandsmekaniserade kompaniet MekB19.

 

3.norrlandsmekaniserade trosskompaniet MekB19. 8.norrlandstrosskompaniet MekB19. 636.militärområdesreparationskompaniet MekB19.

 

 

19.norrlandsmekaniserade haubitstrosskompaniet MekB19. 19.norrlandsskyttekompaniet MekB19.

 

 

Regementsstaben I19. 2001-2011.

 

1.norrlandsskyttebataljon.

 

1.mekaniserade bataljonen. 2.mekaniserade bataljonen. 3.mekaniserade bataljonen.

 

192.mekaniserade bataljonen.

 

3.brigadstaben. Militärregionstab nord.

 

191.mekaniserade bataljonen. 192.mekaniserade bataljonen.

 

193.jägarbataljonen.

 

3.stridsvagnskompaniet.

 

Tornmekaniker stridsfordon 90. Chassimekaniker stridsfordon 90. Pansarbandvagn 401 mekaniker.

Fordonsmekaniker. Signalmekaniker. Reservdelsman.

 

Eldledare.

 

Luftvärnskanonvagn 90.

 

Försvarsmaktens vinterenhet.

 

Utbildningsmärke för vinterutbildad officer vid I19.

 

Utbildningsmärke för vinterutbildad soldat vid MekB19. Utbildningsmärke för vinterutbildad soldat vid I19.

 

 

1.kompaniet P5.

 

 

 

 

Märket saknas tyvärr i min samling!

 

 

 

2.kompaniet P5.

 

3.kompaniet P5.

 

5.kompaniet P5.

 

7.kompaniet P5.

 

 

Livkompaniet I19. Stridssjukvårdsutbildning vid livkompaniet I19.

 

6.kompaniet I19.

 

7.kompaniet I19.

 

8.kompaniet I19.

 

9.kompaniet I19.

 

10.kompaniet I19.

 

11.beredskapskompaniet I19. 11.beredskapskompaniet I19.

 

11.kompaniet I19.

 

12.kompaniet I19. 12.kompaniet I19. Utbildad pionjär vid 12.kompaniet I19.

 

Spaningspluton 1979-198*. Spaningspluton 198*-198*.

 

Spaningspluton 198*-1994. Spaningspluton 1994-2000.

 

 

 

 

 

Märket med texten "Spanare" utan lodjur

saknas tyvärr i min samling!

 

 

 

 

Märket med texten "Spanare" saknas tyvärr i min samling!

Spaningspluton. Godkänt delprov. Spaningspluton.

 

Spaningspluton. Spaningspluton.

 

Spaningspluton. Väskmärke.

 

Underhållsplutonen ur trosskompaniet på 191.mekbat.

 

T-pluton vid 1914.pansarskyttekompani.

 

1921.pansarskyttekompani.

 

609.fätsjukhuskompaniet.

 

Eskortpluton. Ingick i NBG 08.

 

Kadettskolan övre norrland.

 

38.militärpolisplutonen.

 

Plutonsjukvårdare.

 

Närskydd.

 

Granatkastare.

 

Pionjär.

 

 

Insats.

 

Insatschef.

 

Skyddsvaktchef.

 

Kock.

 

Övningen Snöflingan 2006.

 

Idrottsföreningen I19.

 

Idrottsföreningen.

 

Sportskytteklubben.

 

Europamästerskapen i skytte 1995.

 

Skytteföreningen I19.

 

Kamratföreningen I19.

 

Kamratföreningen I19. (Ej godkänt märke).

 

Kamratföreningen P5. Pansar polaris.

 

Museiföreningen P5.

http://www.uniformsdetaljer.com/