Tygmärken Norrbotten. Armén. Bodengruppen, Norrbottensgruppen med hemvärnet & frivilligorganisationer.

Lapplandsjägargruppen och Gränsjägargruppen med sina hemvärn & frivilligorg. finns under respektive grundutbildningsförband.


Bodens försvarsområde Fo63. Bodens försvarsområde Fo63. Bodens försvarsområde Fo63. Bodens försvarsområde Fo63.

 

 

Märket saknas tyvärr i min samling!

 
Bodengruppen. Lulegruppen.

 

Norrbottens militärdistriktsgrupp.

 

Norrbottensgruppen.

 

Militärregionstab nord.

 

12.hemvärnsbataljon.

 

122.insatskompani. 122.stab- & trosspluton.

 

1221.insatspluton. 1222.insatspluton. 1223.insatspluton.

 

Förare bandvagn 206. (Ur 122.insatskompani).

 

Skyddsvaktexaminator. Skyddsvaktinstruktör.

 

Hemvärnet.

 

Insatspluton.

 

Luleå marina hemvärnskompani.

 

Luleå marina hemvärnskompani.

 

Vattenfalls driftvärn norrbotten.

 

BÅKAB driftvärn.

 

PiteEnergi driftvärn.

 

Postens driftvärn Boden.

 

Televerkets driftvärn Luleå.

 

Bodens kommuns driftvärn.

 

Försvarsutbildarna Norrbotten.

http://www.uniformsdetaljer.com/