Tygmärken Norrbotten. Armén.

 

        Norrbottens regemente I19 & Norrbottens pansarbataljon P5 med pansarbataljonen ur I19. (Uppdaterat 2017-06-30)

        Norrbottensgruppen med hemvärnet i Norrbotten och frivilligorg. (Uppdaterat 2017-06-30)

        Artilleriregementet A9 Boden. (Uppdaterat 2017-09-30)

        Bodens artilleriregemente A8 med artilleribataljonen ur I19. (Uppdaterat 2014-03-31)

        Norrbottens gränsjägare GJ67 & Gränsjägargruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2016-01-01)

        Lapplands jägarregemente I22 & Lapplandsjägargruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2016-01-01)

        Norrlands ingenjörkår Ing3 med ingenjörbataljonen & ingenjörkompaniet ur I19. (Uppdaterat 2016-06-25)

        Norrlands kavalleriregemente K4 med Arméns jägarbataljon AJB ur I19. (Uppdaterat 2017-06-30)

        Norrlands luftvärnskår Lv7 med luftvärnsbataljonen ur I19. (Uppdaterat 2017-02-19)

        Norrlands signalkår S3 med signalbataljonen ur I19. (Uppdaterat 2012-01-08)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/