Tygmärken Marinen. Högre skolor.


Marinens officershögskola MOHS. (Karlskrona). Marinens officershögskola MOHS. (Karlskrona). Marinens officershögskola MOHS. (Karlskrona).

 

Marinens officershögskola MOHS. (Karlskrona). (Märket längst till vänster blev inte godkänt).

 

Marinens officershögskola MOHS. (Karlskrona).                                             Bars på idrottsoverall.

 

Marinens krigshögskola MKHS. (Berga)

http://www.uniformsdetaljer.com/