Tygmärken Kalmar. Flygvapnet. Kalmar flygflottilj F12.


2.divisionen Ludvig Blå. Hjälmdekal.

 

Blazermärke för officerskåren.                          (Finns även med mörk bottenfärg)

 


http://www.uniformsdetaljer.com/