Tygmärken. Jönköping. Armén. Ing2.


Göta ingenjörregemente Ing2.

 

Göta ingenjörregemente Ing2.

 

Göta ingenjörregemente Ing2.

 

Göta ingenjörregemente Ing2.

 

Göta ingenjörkår Ing2.

 

21.ingengörbataljonen. 21.ingengörbataljonen. 21.ingengörbataljonen.

 

22.ingengörbataljonen. 22.ingengörbataljonen. 22.ingengörbataljonen.

 

Fältarbetsskolan.

 

Ammunitionssökhundförare.

 

EOD-kompaniet. (EOD=Explosive Ordnance Disposal).

 

212.ingenjörkompaniet.

 

Reparationspluton.

 

Närskyddspluton.

 

Stridsfordon 90.

 

Instruktör.

 

3.fördelningsingenjörbataljon.

 

23.fördelningsingengörsbataljon.

 

6.förbindelsebataljon.

 

Armédykare.

 

Sjukvårdsman.

 

Klätterutbildning.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/