Tygmärken. Jönköping.

 

Smålands artilleriregemente A6 (Uppdaterat 2017-02-19)

Göta ingenjörregemente Ing2 (Uppdaterat 2017-07-02)

Smålands regemente I12 (Uppdaterat 2014-12-30)

Norra Smålandsgruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2016-01-03)

 

http://www.uniformsdetaljer.com/