Tygmärken Jämtland. Flygvapnet.


Jämtlands flygflottilj F4 med Sektorstab nedre norrland.

 

Jämtlands flygflottilj F4.

 

1.divisionen David Röd. 1.divisionen David Röd. Hjälmdekal.

 

1.divisionen David Röd.

 

1.divisionen David Röd. Hjälmdekal.

 

Samövningsmärke med en tysk division

 

1.stationskompaniet.

 

 

 

 

2.divisionen David Blå.

 

2.divisionen David Blå. Hjälmdekal.

 

Samövningsmärke med en tysk division.

 

2.stationskompaniet.

 

3.divisionen David Gul.

 

3.divisionen David Gul. Hjälmdekal.

 

Flygunderhållsenheten. Flygunderhållsenheten. (Fel färgsättning).

 

Flygunderhållsstaben. Flygsystemsektionen. Logistiksektionen. 1.flygunderhållskompaniet. 2.flygunderhållskompaniet.

 

Flygunderhållsstaben.       (Fel färgsättning & storlek). Flygsystemsektionen.       (Fel färgsättning & storlek). Logistiksektionen.             (Fel färgsättning & storlek). 1.flygunderhållskompaniet.  (Fel färgsättning & storlek). 2.flygunderhållskompaniet.  (Fel färgsättning & storlek).

 

Flygunderhållsenheten.

 

Flygtekniker.

 

Flygtekniker.

 

Typinskolningsgruppen JA37.

 

Telekrigsenheten. (Märket längts ned med fyrbladig propeller togs fram när enheten överfördes till F21).

 

 

Räddningstjänsten. Räddningstjänsten.

 

Bevaknings- och räddningsplutonen.

 

Insatsstyrkan ur markförsvarskompaniet.

 

Insatstroppen ur markförsvarskompaniet. Vakt- och bevakningstroppen ur markförsvarskompaniet.

 

Skyddsvakt.

 

Markförsvarsplutonen. Markförsvarsplutonen.

 

  

 

Närskyddsplutonen. Markförsvarskompaniet. Markförsvarskompaniet. Närskyddsplutonen. Säkerhetsförbandskompaniet. 1.flygbassäkerhetsplutonen. 2.flygbassäkerhetsplutonen.

 

Hundtroppen ur markförsvarskompaniet. Bevakningshund.

 

Hundtroppen.

 

Hundpluton.

 

Plutonbefälsskolan. Plutonbefälsskolan. Plutonbefälsskolan.

 

3.kompaniet.

 

5.kompaniet med befattningsbågar.

 

Storsjöns kompani med insatsplutonen.

 

Sjukvårdsskolan.

 

Flygfältsplutonen.

 

Transportplutonen.

 

Utbildnings- & specialkompaniet.

 

Utbildningskompaniet. Det högra märket är urklippt vilket gjordes för att minska det annars ganska ljusa märket.

 

Radiolänkkompaniet med tilläggsbågen för Norra flygkommandot.

Märket användes över hela landet med tre olika tilläggsbågar för de tre flygkommandona, FKN, FKM & FKS.

 

Sambands- och informationssystemenheten.

 

Systemenheten.

 

Radarkompaniet.

 

Tjuren. Radargruppcentral /transportabel.

 

Korpen. Ledningsenheten.

 

Sensorsystemsektionen.

 

Väderenheten.

 

Idrottsavdelningen.

 

Officerskåren. För klubblazer. Det mindre blev det man använde.

 

För träningsoverallsjackor mm.

 

Kramforsbasen.

 

Frösö fältflygarkår.

 

För träningsoverallsjackor mm. För träningsoverallsjackor mm. För träningsoverallsjackor mm.

 

För träningsoverallsjackor mm. För väskor mm.

 

Jämtlands flygvapenförbund.

 

Flygvapenungdoms fjällmarsch under sommarkurs 1.

 

En grupp ur Flygvapenungdom ifrån Sundsvall tog fram detta märke vilket bars på väskor mm.

SJS=Sundsvalls jägarskola. K5=Symbolik med Kavalleriet, troligen var det så att man ansåg att benämningarna K1 tom K4 var "upptagna" av "riktiga" förband.

 

Bokmärke från minnesboken.

http://www.uniformsdetaljer.com/