Tygmärken Jämtland. Armén. A4.


Norrlands artilleriregemente A4. Det vänstra märket blev inte godkänt.

 

4.artilleriregementsstaben. 4.artilleriregementsstaben.

 

66.försvarsområdesartilleristaben.

 

5.norrlandshaubbitsbataljonen.

 

13.norrlandshaubbitsbataljonen.

 

14.försvarsområdeshaubitsbataljonen. Det blev fel färg på älgen vid beställningen, detta gjorde att man målade älgen röd med tuschpenna innan märket syddes fast, se det vänstra märket. 14.försvarsområdeshaubitsbataljonen.               Det blev fel färg på bården och sköldens kant vid beställningen, de flesta märken returnerades.

 

21.norrlandshaubbitsbataljonen. 21.norrlandshaubbitsbataljonen.

 

14.fördelningshaubbitsbataljonen.

 

26.fördelningshaubbitsbataljonen. 26.fördelningshaubbitsbataljonen.

 

43.försvarsområdeshaubbitsbataljonen.

 

44.försvarsområdeshaubbitsbataljonen.

 

Borgsjö kompani, Livkompaniet.

 

Närskyddsplutonen.

 

Skytteföreningen.

 

Idrottsföreningen.

 

Artilleribefälsföreningens ungdomsartilleriavdelning UA4.

 

Kamratföreningen.

 

Jämtlands fältartilleriförening.

http://www.uniformsdetaljer.com/