Tygmärken Halland. Armén. Lv6.


Göta luftvärnsregemente Lv6.                             Bars under 1980-talet. Göta luftvärnsregemente Lv6.                        Bars under 1980-talet. Göta luftvärnsregemente Lv6.                          Bars under 1980-talet.

 

Göta luftvärnsregemente Lv6. Bars 1990-1994.

 

Göta luftvärnskår Lv6. Bars 1994-2000. (Det vänstra märket är feltillverkat, bården blev för ljus).

 

Luftvärnsregementet Lv6. Bars 2000-2001.

 

 

Luftvärnsregementet Lv6.                                      Togs fram 2002, bars nog aldrig på uniform. Luftvärnsregementet Lv6.                                          Bars 2002-2003. Luftvärnsregementet Lv6.                                           Bars 2003-2009.

 

Luftvärnsregementet Lv6. 2009-Idag.

 

Staben. 2009-Idag. Tekniska enheten. 2009-Idag.

 

Luftvärnets stridsskola. 2009-20xx. Luftvärnets stridsskola.

 

Garnisonsenheten. 2009-Idag.

Hallandsgruppen. 2009-Idag.

 

61.luftvärnsbataljonen.

 

62.luftvärnsbataljonen.

 

 

Märket saknas tyvärr i min samling!

 

63.luftvärnsbataljonen.

 

Tekniker.

Tekniker.

 

Stridsskjukvårdare.

 

TS9000.

 

Livkompaniet.

 

Luftvärnsbataljon Skvadern.            Bars 1991-1993. Luftvärnsbataljon Skvadern.         Bars 1993-1994. Luftvärnsbataljon Skvadern.                                    Bars 1994-199*.

 

Skaraborgsbataljonen. Bars tom 1994. Skaraborgsbataljonen.                                             Bars 1994-199*.

 

Göteborgsbataljonen. (23.luftvärnsbataljonen)  Bars 1991-1994. Göteborgsbataljonen. (23.luftvärnsbataljonen).         Bars 1994-199*.

 

Hälsingebataljonen.                                                   Bars 1994-199*.

 

Polarbataljonen. Bars 1991-1994. Polarbataljonen.                                                        Bars 1994-199*.

 

Halmstads kompani.                                                   Bars 1994-199*.

 

Västerås kompani.                                                   Bars 1994-199*.

 

16.brigadluftvärnsbataljon.

 

Bars av en grupp under Arméövning -15.

 

Idrottsföreningen.

 

Kamratföreningen.

http://www.uniformsdetaljer.com/