Tygmärken Halland. Armén.


Hallands regemente I16/Fo31.                Bars 1981-1990. Hallands regemente I16/Fo31.                       Bars 1990-1994. Hallands regemente I16.                    Bars 1994-2000.

 

Materielenheten.

 

Livkompaniet.

 

7.skyttekompaniet.

 

8.skyttekompaniet.

 

9.skyttekompaniet.

 

9.brigadspaningskompaniet.

 

9.pansarvärnskompaniet.

 

10.stabskompaniet.

 

11.granatkastarkompaniet.

 

Ledningskompaniet.

 

12.trosskompaniet.

 

Kasern / depåkompaniet.

 

Hallandsbrigaden IB46. Bars 1990-1994.

 

Hallandsbrigaden IB16. Bars 1994-1999. Hallandsbrigaden IB16. Bars 2000.

 

Brigadledningskompaniet IB16.

 

 

111.stadsskyttebataljonen.

 

Märket saknas tyvärr i min samling!

Stabs- & granatkastarkompaniet. Trosskompaniet.

 

1.kompaniet. 2.kompaniet.

 

 

Depåkompaniet.

 

5.kompaniet.

 

8.kompaniet.

 

9.kompaniet.

 

10.kompaniet.

 

12.kompaniet.

 

Eldledare. Förplägnadsplutonen. Mobiliseringsplutonen.

 

Idrottsavdelningen.

 

Idrottsföreningen. Idrottsföreningen.

 

Hallands regemente. Blazermärke.

 

Nijmegenmarschen.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/