Tygmärken Halland. Flygvapnet.

Hallands flygflottilj F14 med

Flygvapnets- /Försvarsmaktens Halmstadsskolor FMHS.


 

Flygvapnets Halmstadsskolor FMHS.

 

Hallands flygflottilj F14. Blazermärke. Flygvapnets Halmstadsskolor FMHS. Blazermärke.

 

Försvarsmaktens Halmstadsskolor FMHS.

 

Flygvapnets Officershögskola FOHS.

 

Flygtrafiktjänstskolan FFL.

 

Väderskolan VÄDS.

 

Flygvapnets tekniska skola FTS/ Flygtekniska skolan FTS.

 

Bas- & Specialkompaniet.

 

Flygvapnets Sambands- & Stabsskola FSS.

Utbildad sambandsofficer vid FSS.

Taktisk utprovning samband.              Ingick i FSS.

 

Flygvapnets Markteletekniska skola FMTS.

 

Flygvapnets Basbefälsskola BBS.

 

Flygvapnets Underhållskola. Försvarsmaktens Bas- och Underhållsskola BasUhs. Försvarsmaktens Bas- och Underhållsskola BasUhs.

Räddningsofficer vid Flygvapnets brandskola. Ingick i BBS & BasUhs. Utbildad vid Flygvapnets brandskola. Ingick i BBS & BasUhs.

Kursmärke.

 

Plutonbefälsskolan F14. Plutonbefälsskolan FHMS.

 

Vapenofficer.

 

Flygsäkerhetskurs.

 

Nissans flygvapenfrivilliga ungdom.

 

F14 jaktvårdsförening.

http://www.uniformsdetaljer.com/