Tygmärken Halland.

 

Hallands regemente I16 (Uppdaterat 2015-12-27)

Hallandsgruppen med hemvärnet & frivilligorg. (Uppdaterat 2017-07-02)

Luftvärnsregementet Lv6 (Uppdaterat 2017-07-02)

 

 

http://www.uniformsdetaljer.com/