Tygmärken Gotland. Armén. Luftvärnet. Lv2.


Gotlands luftvärnsbataljon Lv2. Variant 1 och 2.

 

Gotlands luftvärnskår Lv2. (Det två vänstra är felande, det ska inte vara något mellanrum mellan LUFTVÄRNS & KÅR).

 

Kamratföreningen.

 


http://www.uniformsdetaljer.com/