Tygmärken Gävleborg. Flygvapnet.


Hälsinge flygflottilj F15.

 

1.divisionen Olle Röd.              Hjälmdekal.

 

1.divisionen Olle Röd. Användes 1982-1984. Hjälmdekal.

 

1.divisionen Olle Röd. Användes 1984-1998. Hjälmdekal. 1.divisionen Olle Röd. Användes 1984-1998. Hjälmdekal. 1.divisionen Olle Röd. Användes 1984-1998. Hjälmdekal.

 

1.divisionen Olle Röd. Hjälmdekal.

 

2.divisionen Olle Blå. Hjälmdekal. 2.divisionen Olle Blå. Hjälmdekal.

 

3.divisionen Olle Gul.                                                       Hjälmdekal.

 

1.flygunderhållskompaniet.

 

2.flygunderhållskompaniet. 2.flygunderhållskompaniet. 2.flygunderhållskompaniet.

 

Flygtekniska enheten.

 

Markförsvarskompaniet.

 

Bevakningsplutonen ur markförsvarskompaniet Vaktplutonen ur markförsvarskompaniet.

 

Transportcentralen.

 

Hundtjänstenheten.

 

STRIL-enheten.

 

Räddningstjänsten. Det högra märket är ett provmärke eller en felbeställning. Räddningstjänsten har inom flygvapnet av tradition guld i sitt märke.

 

Märke framtaget i samverkan med I14 då man ville ha ett "march-märke" till Nijmegen.

 

Kamratföreningen. Bars på kavaj/ blazer.

http://www.uniformsdetaljer.com/