Kragspeglar m/58

 

Generalitetet.

 

Armén.

 

Flygvapnet.

 

 

Arméflyg/Helikopter.

 

Marinen.

 

Flottan.

 

Kustartilleri/Amfibie.

 

Infanteri.

 

Kavalleri.

 

Artilleri.

 

Luftvärn.

 

Träng.

 

Pansar.

 

Signal.

 

Ingenjör.

 

Försvarsmaktsingenjör. Mariningenjör. Flygingenjör.

 

Teknisk stabsofficer.

 

Fälttygkåren.

 

Tekniska kåren.

 

Musikkåren.

 

Fortifikationskåren.

 

Intendenturkåren.

 

Intendent.

 

Väg- & vattenbyggnads-kåren.

 

Läkare.

 

Sjuksköterska.

 

Tandläkare.

 

Apotekare

 

Veterinär.

 

Hälsoskyddsinspektör.

 

Meteorolog.

 

Folkrättslig rådgivare.

 

Auditör.

 

Fältartist.

 

Själavårdare.

 

Försvarsmaktstecken.

 

Hemvärnet.

 

Frivilliga automobilkåren.

 

FBU/Försvarsutbildarna.

 

Flygvapenfrivilliga Flygvapenungdom.

 

Feltillverkning.  (Veterinär och sergeant-stjärna i samma bild).

http://www.uniformsdetaljer.com/