Kragspeglar m/58

General.

 

General.

 

Brigadgeneral.

 

Saknas tyvärr i min samling! Saknas tyvärr i min samling!
Överste av 1:a graden. Kommendör av 1:a graden. (Flottan) Överste av 1:a graden. (KA/Amf)

 

Överste. Kommendör. Överste.

 

Saknas tyvärr i min samling! Saknas tyvärr i min samling!
Överstelöjtnant. Kommendörkapten. (Flottan) Överstelöjtnant. (KA/Amf)

 

Major. Örlogskapten. Major.

 

Kapten. Kapten. Kapten.

 

Löjtnant. Löjtnant. Löjtnant.

 

Fänrik. Fänrik. Fänrik.

 

Kadett 3. (Från 2009, sergeant).

 

Kadett 2. (Från 2009, korpral).

 

Kadett 1. (Från 2009, vice korpral).

 

Regementsförvaltare.

 

Förvaltare.

 

Fanjunkare.

 

Bars inom flygvapnet
Sergeant. (Från 2009, 1:e sergeant).

 

Rustmästare.

 

Överfurir. (Från 2009, menig 1.klass år 7).

 

Furir. (Från 2009, menig 1.klass år 5).

 

Korpral. (Från 2009, menig 1.klass år 3).

 

Vicekorpral. (Från 2009, menig 1.klass år 1).

 

"Tom" kragspegel. Här monterades tidigare metallmärken av typen m/39 och senare generalsstjärnor och eklöv.

 

Tjänsteställningsgrupp 4. Tjänsteställningsgrupp 3. Tjänsteställningsgrupp 2. Tjänsteställningsgrupp 1.

 

 

http://www.uniformsdetaljer.com/