Mössmärken Armén och försvarsmaktsgemensamma

 

Mössmärke till fältmössa för general.

 

Mössmärke till fältmössa för kompanibefäl.

 

Mössmärke till fältmössa för plutonbefäl.

 

Mössmärke till fältmössa för gruppbefäl.

 

Mössmärke till fältmössa för menig i Armén.

 

Mössmärke till fältmössa för FBU, Frivilliga befälsutbildningsförbundet.

 

http://www.uniformsdetaljer.com/